Ghế lưới nhân viên GL209

1.18

Thông số ghế lưới nhân viên GL209
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao ( tăng / giảm )
61 cm 60 cm 101.5 – 114 cm